Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2016, Pondelok
Sekcie MV SR
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Miesto výkonu práce

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

Sídlo výkonu práce

Mierové námestie 81/18, Ilava
Telefón 042/4465718, 4442095, 4442094,

Ing. Vít. Ondráš

vedúci odboru
Telefón 042/4442094, 0910999254, 096122 5744
Fax vit.ondras@minv.sk

Ing. Anna Grajcaríková

odborný radca
Telefón 0961 22 5707

Mgr. Janka Beniaková

odborný radca
Telefón 0961 22 5706

Ing. Daniela Suchánková

odborný radca
Telefón 0961 22 5705

Bc. Stanislav Rendek

odborný radca
Telefón 0961 22 5708

Úradné hodiny:

P: 08,00 - 15,00;

U: 07,00 - 15,00;

S: 08,00 - 17,00;

Š: 08,00 - 15,00;

Pi: 08,00 - 14,00

RUSES  - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava

EIA

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy