Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

Zamestnanci:
Meno Funkcia Odbor Úsek

Tel.č.

Kancelária E-mail

Červenáková Eva Ing.

Vedúca odboru

starostlivosti o životné prostredie

 

0961322060

 

Eva.Cervenakova@minv.sk  oszp.lv@minv.sk

Biela Simona Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Štátna vodná správa, Priemyselné havárie 

0961322061

 

Simona.Biela@minv.sk

Daubnerová Tatiana Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

0961322065

 

Tatiana.Daubnerova@minv.sk

Ďurišová Magdaléna Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

0961322065

 

Magdalena.Durisova@minv.sk

Göbő Lucia Mgr.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Ochrana ovzdušia, EIA

0961322064

 

Lucia.Gobo@minv.sk

Hanusová Romana Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo

0961322063

 

Romana.Hanusova@minv.sk

Hrúzová Anna

Radca

starostlivosti o životné prostredie

podatelňa 

0961322061

 

Anna.Hruzova@minv.sk

Chovanová Mária Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Štátna vodná správa 

0961322061

 

Maria.Chovanova3@minv.sk

Kederová Alena Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Ochrana ovzdušia

0961322064

 

Alena.Kederova@minv.sk

Zacharová Daniela Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo 

0961322063

 

Daniela.Zacharova@minv.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy