Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. marec 2018, Nedeľa
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor vykonáva na úseku odborných činností štátnu správu starostlivosti o životné  prostredie a zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Na úseku špecializovaných činností  spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia, zabezpečuje plnenie úloh Agendy 21, koordinuje a plní úlohy vyplývajúce z agendy „Envirošpión“, spolupracuje pri príprave národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru pre životné prostredie, ustanovuje a odvoláva členov Stráže prírody.

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251