Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2019, Utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva na úseku odborných činností štátnu správu starostlivosti o životné  prostredie a zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonáva na úseku:

• Ochrana prírody a krajiny
• Prevencia závažných priemyselných havárií
• Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
• Štátna vodná správa
• Odpadové hospodárstvo
• Ochrana ovzdušia
• Environmentálne záťaže
• Environmentálne škody

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251