Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Monika Kúseková, PhD.

vedúca odboru - štátna vodná správa, povodne
Telefón 038/54 33 296

Ing. Zuzana Kereková

Odborný radca - štátna správa odpadového hospodárstva, priemyselné havárie
Telefón 038/54 33 341

Mgr. Kristína Bálešová

Odborný radca - štátna správa odpadového hospodárstva, enviromentálne škody, EIA
Telefón 038/54 33 315

Ing. Miloš Murčo

Odborný radca - štátna správa ochrany prírody a krajiny, CITES
Telefón 038/54 33 295

Ing. Janka Hubinská

Odborný radca - štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 306

Mgr. Natália Puterková

Odborný radca - štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 038/54 33 305

Bc. Peter Krošlák

odborný radca - štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 296

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy