Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2016, Streda
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/492 33 04, 0961465704
Fax 043/492 33 04

Kontakty
Meno Funkcia Telefón Č.kanc.   E-mail
Ing. Viera Moskaľová vedúca odboru 043/4923304  0961465704 fax:043/4923304 519 Viera.Moskalova@minv.sk
Ing. Tatiana Kucháriková úsek ochrany ovzd., EIA,priem.havárie 0961465703 502 Tatiana.Kucharikova@minv.sk
Mgr. Milena Pareničková úsek odpadovaného hospodárstva 0961465705 501 Milena.Parenickova@minv.sk
Ing. Lucia Siekelová úsek ochrany vôd 0961465705  519 Lucia.Siekelova@minv.sk

Rozšírenie cintorína – Malý Čepčín (PDF, 30 kB) 

Zmena navrhovanej činnosti  SAMHWA – projekt úprav Turčianske Teplice“ (PDF, 140 kB)

Informácia pre verejnosť - Farma pre chov hydiny Mošovce - Mazan (PDF, 30 kB) 

Informačný systém na posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy