Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Beáta Adameová

vedúca odboru
Telefón 02/40202478

Ing. Jarmila Oršulová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202480

Mgr. Martina Víťazková

ochrana prírody a krajiny
Telefón 02/40202448

Ing.Hedviga Guldanová, PhD.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202422

Mgr. Ildikó Slováková

ochrana ovzdušia
Telefón 02/40202447

Ing. Jana Kellová

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Lenka Poliaková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Blanka Rybariková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202426

Ing. Lívia Agárdy

odpadové hospodárstvo a posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202480

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy