Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2017, Utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Jolana Poništová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202450

Martina Víťazková

ochrana prírody a krajiny
Telefón 02/40202448

Ing.Hedviga Guldanová, PhD.

Poverená zastupovaním vedúceho odboru - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202480

Mgr. Ildikó Slováková

ochrana ovzdušia
Telefón 02/40202447

Ing. Jana Kellová

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Lenka Poliaková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Blanka Rybariková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202426

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy