Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. Majstra Pavla 59, Levoča
Telefón 053/4411825
Fax 053/4471430

Mgr. Blanka Forraiová

vedúca odboru, úsek štátnej vodnej správy
Telefón 053/4411825, kl-223; mobil: 0915 395 925

Ing. Eva Hasajová

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Telefón 053/4411825, kl-222

Mgr. Dávid Tomko-Králo

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 053/4411825

Ing. Zuzana Kleščová

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, EIA
Telefón 053/4411825, kl-224

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy