Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

 

Úradné hodiny

Pondelok

8.00 - 15.00

Utorok

8.00 - 15.00

Streda

8.00 - 17.00

Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok

8.00 - 14.00

 

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie

Ing. Stanislav Girašek

Telefón 051/4880334

 


štátna správa vodného hospodárstva

Ing. Slavomír Čekan

Telefón 051 4880 366

Ing. Daniel Urda

Telefón 051 4880 366

 

štátna spáva ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny

PhDr. Iveta Sekeráková

Telefón 051 4880 357

 

štátna správa odpadového hospodárstva, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA,SEA)

 

Ing. Jana Štieberová

Telefón 051 4880 357