Dnes je 1. marec 2015, Nedeľa
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English
 
Preskočiť na obsah
Okresné úrady
 
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Telefón 051/4881201
Fax 051/7723633

PaedDr. Miroslav Benko, MBA - vedúci odboru

kanc. 619
Telefón 051/4881200
Fax 051/7723633

Bc. Anna Poláková, sekretariát vedúceho odboru

kanc. 619
Telefón 051/4881201
Fax 051/7723633

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

RNDr. Marta Makarová, vedúca oddelenia

kanc. 622
Telefón 051/4881210

Ing. Viliam Hamara

kanc. 624
Telefón 051/4881212

Ing. Martin Kepič

kanc. 627
Telefón 051/4881220

Mgr. Dorota Rokošná

kanc. 624
Telefón 051/4881212

Ing. Alena Sekeráková

kanc. 627
Telefón 051/4881220

RNDr. Jana Straková

kanc. 627
Telefón 051/4881220

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Eva Bryndzová, vedúca oddelenia

kanc. 623
Telefón 051/4881213
Fax 051/7723633

Ing. Ján Evin

kanc. 626
Telefón 051/4881214

MVDr. Beáta Fedorková

kanc. 626
Telefón 051/4881214

Ing. Anna Mačejovská

kanc. 621
Telefón 051/4881216

Mgr. Juliána Pavlovská

kanc. 625
Telefón 051/4881225

Ing. Anna Zvadová

kanc. 625
Telefón 051/4881225

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Dušan Vočko, vedúci oddelenia

kanc. 517
Telefón 051/4881230
Fax 051/4881232

Ing. Edita Ďurkovičová

kanc. 521
Telefón 051/4881236

Ing. Adrián Geľhoš

kanc. 521
Telefón 051/4881236

Ing. Pavel Guman

kanc. 519
Telefón 051/4881233

Ing. Miroslava Kandráčová

kanc. 521
Telefón 051/4881237

Mgr. Valéria Kundríková

kanc. 520
Telefón 051/4881238

Mgr. Jaroslava Kutajová

kanc. 523
Telefón 051/4881235

Ing. Zuzana Michniewiczová

kanc. 518
Telefón 051/4881239

Ing. Nadežda Minčíková

kanc. 519
Telefón 051/4881234

Ing. Zuzana Olejárová

kanc. 523
Telefón 051/4881235

Ing. Anton Straka

kanc. 518
Telefón 051/4881239

Ing. Mária Urdová

kanc. 519
Telefón 051/4881233

Mailové adresy zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie sú v tvare : meno.priezvisko@po.vs.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy