Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082328
Fax 051/7723633

PaedDr. Miroslav Benko, MBA

Vedúci odboru, kanc. 512
Telefón 051/7082330
Fax 051/7723633

Bc. Anna Poláková

Sekretariát vedúceho odboru, kanc. 512
Telefón 051/7082328
Fax 051/7723633

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

RNDr. Marta Makarová

Vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny, kanc.423
Telefón 051/7082311

Ing. Viliam Hamara

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 414
Telefón 051/7082219

Ing. Martin Kepič

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 414
Telefón 051/7082291

Ing. Alena Sekeráková

Ochrana prírody a krajiny, EIA, kanc. 414
Telefón 051/7082291

RNDr. Jana Straková

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 414
Telefón 051/7082291

Ing. Milan Hudák

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 414
Telefón 051/7082219

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Eva Bryndzová, vedúca oddelenia

Štátna vodná správa, environmentálne záťaže, kanc.422
Telefón 051/7082314
Fax 051/7723633

MVDr. Beáta Fedorková

Odpadové hospodárstvo, kanc.514
Telefón 051/7082421

Ing. Anna Mačejovská

Ochrana ovzdušia, prevencia závažných priemyselných havárií, kanc. 514
Telefón 051/7082421

Ing. Anna Zvadová

Štátna vodná správa, kanc. 415
Telefón 051/7082206

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Zuzana Michniewiczová

Vedúca oddelenia, kanc. 424
Telefón 051/7082319
Fax 051/4881232

Ing. Edita Ďurkovičová

Odpadové hospodárstvo, kanc. 411
Telefón 051/7082338

Ing. Adrián Geľhoš

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 413
Telefón 051/7082423

Ing. Pavel Guman

Štátna vodná správa, kanc. 515
Telefón 051/7082257

Mgr. Valéria Kundríková

Štátna vodná správa, kanc. 515
Telefón 051/7082257

Mgr. Jaroslava Kutajová

Ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, kanc.513
Telefón 051/7082447

Ing. Nadežda Minčíková

Štátna vodná správa, kanc. 515
Telefón 051/7082251

Ing. Zuzana Olejárová

Ochrana ovzdušia, kanc. 513
Telefón 051/7082447

Ing. Anton Straka

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 413
Telefón 051/7082423

Ing. Mária Urdová

Štátna vodná správa, kanc. 515
Telefón 051/7082251

Ing. Danka Kmecová

Odpadové hospodárstvo, kanc. 411
Telefón 051/7082338

Ing. Katarína Kunová

Odpadové hospodárstvo, kanc. 411
Telefón 051/7082338

Mgr. Juliána Frankovič

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA
Telefón 051/7082 206

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy