Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2016, Pondelok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Telefón 051/4881201
Fax 051/7723633

PaedDr. Miroslav Benko, MBA

Vedúci odboru, kanc. 619
Telefón 051/4881200
Fax 051/7723633

Bc. Anna Poláková

Sekretariát vedúceho odboru, kanc. 619
Telefón 051/4881201
Fax 051/7723633

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

RNDr. Marta Makarová

Vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny, kanc.622
Telefón 051/4881210

Ing. Viliam Hamara

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 624
Telefón 051/4881212

Ing. Martin Kepič

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 627
Telefón 051/4881220

Mgr. Dorota Rokošná

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 624
Telefón 051/4881212

Ing. Alena Sekeráková

Ochrana prírody a krajiny, EIA, kanc. 627
Telefón 051/4881220

RNDr. Jana Straková

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 627
Telefón 051/4881220

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Eva Bryndzová, vedúca oddelenia

Štátna vodná správa, environmentálne záťaže, kanc.623
Telefón 051/4881213
Fax 051/7723633

Ing. Tatiana Lörincová

Odpadové hospodárstvo, kanc. 626
Telefón 051/4881214

MVDr. Beáta Fedorková

Odpadové hospodárstvo, kanc. 626
Telefón 051/4881214

Ing. Anna Mačejovská

Ochrana ovzdušia, prevencia závažných priemyselných havárií, kanc. 621
Telefón 051/4881216

Mgr. Juliána Pavlovská

Štátna vodná správa, prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, kanc. 625
Telefón 051/4881225

Ing. Anna Zvadová

Štátna vodná správa, kanc. 625
Telefón 051/4881225

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Dušan Vočko

Vedúci oddelenia, kanc. 517
Telefón 051/4881230
Fax 051/4881232

Ing. Edita Ďurkovičová

Odpadové hospodárstvo, kanc. 521
Telefón 051/4881236

Ing. Adrián Geľhoš

Odpadové hospodárstvo, kanc. 521
Telefón 051/4881236

Ing. Pavel Guman

Štátna vodná správa, kanc. 519
Telefón 051/4881233

Ing. Miroslava Kandráčová

Odpadové hospodárstvo, prevencia závažných priemyselných havárií, kanc. 521
Telefón 051/4881237

Mgr. Valéria Kundríková

Štátna vodná správa, kanc. 520
Telefón 051/4881238

Mgr. Jaroslava Kutajová

Ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, kanc.523
Telefón 051/4881235

Ing. Zuzana Michniewiczová

Ochrana prírody a krajiny, EIA, kanc. 518
Telefón 051/4881239

Ing. Nadežda Minčíková

Štátna vodná správa, kanc. 519
Telefón 051/4881234

Ing. Zuzana Olejárová

Ochrana ovzdušia, kanc. 523
Telefón 051/4881235

Ing. Anton Straka

Ochrana prírody a krajiny, kanc. 518
Telefón 051/4881239

Ing. Mária Urdová

Štátna vodná správa, kanc. 519
Telefón 051/4881233

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 
[Copyright]