Dnes je 6. marec 2015, Piatok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English
 
Preskočiť na obsah
Okresné úrady
 
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina
Telefón 041/ 507 68 16
Fax 041/507 68 09

Spoločné činnosti

Náplň činnosti odboru

Zmena E- mailových adries  odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žilina 

Okresný úrad Žilina, oznamuje,

že od 14.10.2014 zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie majú  nové e- mailové adresy. ( Pôvodné e- mailové adresy sú od 14.10.2014 neplatné )

 Zoznam  nových e-  mailových adries  platných od 14.10.2014:

 

RNDr. Drahomíra Macášková           Drahomira.Macaskova@minv.sk

Bc. Klára Kapalová                         Klara.Kapalova@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Štefan Geisbacher                   Stefan.Geisbacher@minv.sk

RNDr. Daniela Krišpinská                 Daniela.Krispinska@minv.sk

Ing. Tomáš Ďurian                         Tomas.Durian@minv.sk

Ing. Ján Rybár                               Jan.Rybar2@minv.sk

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová                      Dagmar.Grofova@minv.sk

RNDr. Viera Chabanová                   Viera.Chabanova@minv.sk

Ing. Miroslava Maceková                 Miroslava.Macekova@minv.sk

Ing. Martina Koňušíková                  Martina.Konusikova@minv.sk

Ing. Silvia Kližanová                        Silvia.Klizanova@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková                    Daniela.Hancikova@minv.sk

Ing. Monika Sládeková                    Monika.Sladekova@minv.sk

Ing. Adriana Nemčoková                  Adriana.Nemcokova@minv.sk

Mgr. Ľubica Hanuliaková                  Lubica.Hanuliakova@minv.sk

Ing. Iveta Časnochová                    Iveta.Casnochova@minv.sk

Ing. Mária Brezániová                     Maria.Brezaniova@minv.sk

Ing. Mária Križová                          Maria.Varinska@minv.sk

Mgr. Tatiana Ďurajková                   Tatiana.Durajkova@minv.sk

Ing. Pavol Janura                           Pavol.Janura@minv.sk

Ing. Anna Slotová                           Anna.Slotova@minv.sk

Ing. Janka Debnárová                     Janka.Debnarova@minv.sk

Mgr. Ľubica Gavroňová                     Lubica.Gavronova@minv.sk

Mgr. Zuzana Grófová                        Zuzana.Grofova@minv.sk

 Okrem toho pre celý odbor  adresa: ou-za-oszp@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja adresa: ou-za-oszp1@minv.sk

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja adresa : ou-za-oszp2@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia adresa: ou-za-oszp3@minv.sk

Dokumenty 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy