Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2017, Štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Telefón 041/ 5076 816
Fax 041/5076 809

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 91 kB)

E- mailová adresa pre odbor : oszp.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja : oszp.opk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  : oszp.ssvk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia : oszp.op.za@minv.sk

E- mailová adresa pre hlásenia o povodniach adresa: povodne.za@minv.sk

Dokumenty 

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany PP Jaskyňa Večná robota zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany PP Jaskyňa Muráň 1, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany PP Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku Jaskyňa Zápoľná, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku Demänovské jaskyne, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 7 MB)

Program záchrany - Jaskyňa Večná robota, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 633 kB)

Program záchrany - Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 621 kB)

Program záchrany - Jaskyňa Muráň 1, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 455 kB)

Program starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku - Jaskyňa Zápoľná, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku - Demänovské jaskyne, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 5 MB)

ZOZNAM VYHRADENÝCH MIEST V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU zverejnené dňa 14.06.2017 (PDF, 2 MB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy