Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2016, Pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina
Telefón 041/ 507 68 16
Fax 041/507 68 09

Spoločné činnosti

Náplň činnosti odboru

Zmena E- mailových adries  odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žilina 

Okresný úrad Žilina, oznamuje,

že od 14.10.2014 zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie majú  nové e- mailové adresy. ( Pôvodné e- mailové adresy sú od 14.10.2014 neplatné )

 Zoznam  nových e-  mailových adries  platných od 14.10.2014:

 

RNDr. Drahomíra Macášková           drahomira.macaskova@minv.sk        

Bc. Klára Kapalová                         klara.kapalova@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Štefan Geisbacher                   stefan.geisbacher@minv.sk

NDr. Daniela Krišpinská                   daniela.krispinska@minv.sk

Ing. Tomáš Ďurian                         tomas.durian@minv.sk

Ing. Ján Rybár                               jan.rybar2@minv.sk

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová                      dagmar.grofova@minv.sk

RNDr. Viera Chabanová                   viera.chabanova@minv.sk

Ing. Miroslava Maceková                 miroslava.macekova@minv.sk

Ing. Martina Koňušíková                 martina.konusikova@minv.sk

Ing. Silvia Kližanová                       silvia.klizanova@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková                    daniela.hancikova@minv.sk

Ing. Juliána Baltiarová                     juliana.baltiarova@minv.sk

Ing. Adriana Nemčoková                 adriana.nemcokova@minv.sk

Mgr. Ľubica Hanuliaková                  lubica.hanuliakova@minv.sk

Ing. Iveta Časnochová                    iveta.casnochova@minv.sk

Ing. Mária Brezániová                     maria.brezaniova@minv.sk

Mgr. Simona Baránková                  simona.barankova@minv.sk

Mgr. Tatiana Ďurajková                   tatiana.durajkova@minv.sk

Ing. Pavol Janura                           pavol.janura@minv.sk

Ing. Anna Slotová                          anna.slotova@minv.sk

Ing. Janka Debnárová                    janka.debnarova@minv.sk

Mgr. Ľubica Gavroňová                   lubica.gavronova@minv.sk

Mgr. Zuzana Grófová                      zuzana.grofova@minv.sk

Okrem toho pre celý odbor  adresa: oszp.za@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja adresa: oszp.opk.za@minv.sk

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja adresa : oszp.ssvk.za@minv.sk

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia adresa: oszp.op.za@minv.sk

Pre hlásenia o povodniach adresa: povodne.za@minv.sk

Dokumenty 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 
[Copyright]