Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2016, Piatok
Sekcie MV SR
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Telefón 041/ 5076 816
Fax 041/5076 809

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 91 kB)

E- mailová adresa pre odbor : oszp.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja : oszp.opk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  : oszp.ssvk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia : oszp.op.za@minv.sk

E- mailová adresa pre hlásenia o povodniach adresa: povodne.za@minv.sk

Dokumenty 

Návrh na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo (PDF, 2 MB)

Návrh na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo - príloha (PDF, 2 MB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy