Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. august 2019, pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Ildikó Korinková

poverená zastupovaním funkcie vedúcej odboru
Telefón 055 / 6004221

MVDr. Eduard Karabáš

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004122

Ing. Soňa Belušková

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004121

Ing. Žaneta Semančíková

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004220

Ing. Ildikó Korinková

ochrana ovzdušia
Telefón 055 / 6004221

Ing. Erika Cuperová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004222

Ing. Martina Ploščicová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004223

Ing. Jaroslav Viselka

ochrana prírody a krajiny, CITES
Telefón 055 / 6004224

Ing. Beáta Nosáľová

ochrana prírody a krajiny
Telefón 055 / 6004124

Ing. Beáta Serbinová

EIA
Telefón 055 / 6004125

Bc. Erika Hadvabová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004225