Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961 76 5705
Fax 0961 76 5709

Ing. Vladimír Kraľ

vedúci odboru, štátna vodná správa
Telefón 0961 76 5705

Ing. Jana Mariňáková

štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa EIA/SEA
Telefón 0961 76 5730

Mgr. Marta Sűčová

štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 0961 76 5728, 0961 76 5705


 

  • Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 110/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov