Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku registrácie fondov, združení a spoločenstiev a na úseku štátneho občianstva.

Vedúca odboru:

Mgr. Jana Nemcová

Telefón 037/ 65 49 340