Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Odbor výstavby a bytovej politiky

Odbor plní úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

Odbor výstavby a bytovej politiky

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 451