Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Odbor živnostenského podnikania

 

Sídlo výkonu práce

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Telefón 096162 2930
Fax 096162 2909

Mgr. Hrušková Anna

Telefón 096162 5704
Fax 096162 2909

Mgr. Majerník Kamil

Telefón 096162 5706
Fax 096162 2909

Mgr. Čupková Veronika

Telefón 096162 5707
Fax 096162 2909

Všetky potrebné informácie o živnostenskom podnikaní, činnosti JKM a cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR a tiež formuláre (vrátane vstupu do elektronických služieb) nájdete na tejto stránke: Živnostenské podnikanie - Ministerstvo vnútra SR, sekcia Verejná správa

 


 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 Okresný úrad Brezno, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

 Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]