Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Odbor živnostenského podnikania

Sídlo odboru:

Vajanského 17/1

905 01  S E N I C A

Odbor živnostenského podnikania:

Vedúci odboru:

Mgr. Ivan Šteflík

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7212

 e- mail: ozpo.se@minv.sk

Pracovisko Senica

Vajanského 17/1 

905 01 S E N I C A

Ing. Viera Lehotayová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 5191

Oľga Habová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7245

Ing. Stanislava Szabóová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2862

Pracovisko Skalica:

Námestie slobody 15

909 01  S K A L I C A 

 

Ing.Tatiana Jendrušová

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 690 8113

Mgr. Jana Nemečkayová

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 664 5580
 

Pracovisko Skalica - KAMO

Štefánikova 2157/20                                  

909 01  Skalica

Telefonné kontakty na pracovníkov odboru živnostenského podnikania - KAMO

Ing. Tatiana Jendrušová0961 15 5851

Mgr. Jana Nemečkayová0961 15 5852

 

Informácie o podnikaní