Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. júl 2020, sobota
 

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Sabolčáková Iveta

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004245

JUDr. Valéria Dzugasová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004243

Ing. Katarína Mešterová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004144

Ing. Helena Jaremková

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004143

Mgr. Katarína Kočišová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004242

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV
Okresný úrad Košice - okolie, odbor živnostenského podnikania upozorňuje
podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú
činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej
republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.
Obchodný register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Len výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského
registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje
uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky
a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na
právne účely.
Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku
na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú
Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský
register firiem a živností“
. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či
katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom
na báze
dobrovoľnosti
. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a
správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]