Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 

Odbor živnostenského podnikania

 

Sídlo výkonu práce

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

 

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 85 kB)

Telefónne číslo call centra odboru živnostenského podnikania je: (+421) 918/ 969 227

Odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona. Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu. 

 

Okresný úrad Žilina oznamuje,

že na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OO-2014/021005-010 zo dňa 2. septembra 2014 a súhlasného stanoviska MV SR číslo SVS-OMSZV1-2014/023403 zo dňa 19. augusta 2014

zriaďuje pracovisko Okresného úradu Žilina

so sídlom v meste  Bytča

s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

k 1. októbru 2014 na dobu neurčitú.

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné

Úradné hodiny

Na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina a súhlasného stanoviska generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 05. októbra 2017 

sa upravuje rozsah stránkových dní a stránkových hodín pre pracovisko Okresného úradu Žilina so sídlom v meste Bytča s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania v čase od 09. októbra 2017 do 30. novembra 2017 nasledovne:

a)    streda v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.,

b)   piatok v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Mimo uvedených stránkových dní výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania zabezpečí Klientske centrum Okresného úradu Žilina.

e-mail:

ozpo.za@minv.sk
anna.panikova@minv.sk

 

Okresný úrad Žilina oznamuje,

že na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OO-2014/021005-005 zo dňa 2. septembra 2014 a súhlasného stanoviska MV SR číslo SVS-OMSZV1-2014/023838 zo dňa 25. augusta 2014

zriaďuje pracovisko Okresného úradu Žilina

so sídlom v meste  Kysucké Nové Mesto

s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

k 8. septembru 2014 na dobu neurčitú.

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

(budova Daňového úradu – FS, 1. poschodie č. dverí 17)

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Kysucké Nové Mesto a obce: Nesluša, Rudina, Rudinka, Rudinská, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica, Snežnica

Úradné hodiny

Pondelok     od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Utorok         od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Streda         od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Štvrtok        od 08:00 hod. –  do 15:00 hod

Piatok         od 08:00 hod. –  do 14:00 hod.

tel.: 041/7632 299

e-mail:

ozpo.za@minv.sk
monika.svrckova@minv.sk

 

Živnostenské podnikanie