Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. november 2018, Štvrtok
 

Zamestnaci odboru

Ing. Marián Vranka

vedúci odboru
Telefón 041/733 5830
 

Michal Chytčák

Telefón 041/733 5836

Ing. Stanislava Michálková

Telefón 041/733 5833

Ing. Ján Bílik

Telefón 041/733 5846

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/733 5834

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/733 5843

Ing. Zuzana Subiaková

Telefón 041/733 5840

Ing. Monika Vojteková

Telefón 041/733 5842

Ing. Ján Munk

Telefón 041/733 5845

JUDr. Vladimír Urban

Telefón 041/733 5831

Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón 041/733 5844

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/733 5832

Mgr. Alena Žiačiková

Telefón 041/733 5837

Ing. Rastislav Roško

Telefón 041/733 5835

Bc. Patrik Jedinák

Telefón 041/733 5839

Ing. Darina Struharňanská

Telefón 041/733 5838

Bc. Petra Mizerová

Telefón 041/733 5733

Ing. Michaela Oravcová

Telefón 041/733 5833

Mgr. Adriana Korčeková

Telefón 041/733 5841