Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Zamestnaci odboru

Ing. Marián Vranka

vedúci odboru
Telefón 041/733 5830
Fax marian.vranka@minv.sk
 

Cestná nákladná a osobná doprava, koncesie na výkon taxislužby 

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/733 5834

Ing. Zuzana Subiaková

Telefón 041/733 5840
 

Autoškoly, kvalifikačná karta vodiča

Ing. Ján Munk

Telefón 041/733 5845

Mgr. Adriana Korčeková

Telefón 041/733 5841
 

Dovozy, stavby, prestavby a dostavby vozidiel

Michal Chytčák

Telefón 041/733 5836

Bc. Patrik Jedinák

Telefón 041/733 5839

Ing. Rastislav Roško

Telefón 041/733 5835

Mgr. Alena Žiačiková

Telefón 041/733 5837
 

Zriaďovanie pracovísk TK, EK, KO a LPG, technici týchto pracovísk

Mgr. Adriana Korčeková

Telefón 041/733 5841

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/733 5843

 

Pokuty za TK, EK, e-diaľničné známky a e-myto, nariadenie TK a EK

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/733 5832

Ing. Stanislava Michálková

Telefón 041/733 5732

Bc. Petra Mizerová

Telefón 041/733 5733

Mgr. Roman Móric

Telefón 041/733 5831

 

Pozemné komunikácie

cesty I., II. a III. triedy

Ing. Ján Bilík

Telefón 041/733 5846

Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón 041/733 5844

Ing. Zuzana Subiaková

Telefón 041/733 5840

 

Nadmerná a nadrozmerná preprava

Ing. Darina Struharňanská

Telefón 041/733 5838

Mgr. Roman Móric

Telefón 041/733 5831