Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor krízového riadenia

Odbor krízového riadenia

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/5526681, 0961465702, mobil: 0918/842690
Fax 0961465709

Kontakty
Meno Funkcia Telefón Č.kanc.  E-mail
Ing. Miroslav Kovalčík vedúci odboru 043/5526681 0961465706  402

Miroslav.Kovalcik@minv.sk okr.tr@minv.sk

Ing. Michal Turčan úsek civilnej ochrany obyvateľstva 043/5526681  0961465702  402

Michal.Turcan@minv.sk

Informácie pre verejnosť o civilnej ochrane (PDF, 582 kB)