Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Zamestnanci odboru

Žiadosti  |  Zamestnanci

Odbor organizačný

Ing. Katarína Ďurajková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5603

Mgr. Michaela Mikulíková

Telefón 041/733 5604

Mgr. Katarína Pavlusíková

Telefón 041/733 5605

Mgr. Zuzana Gärtnerová

Telefón 041/733 5607

Milan Mihalda

Telefón 041/733 5609

Podateľňa OÚ - Alena Moravčíková

Telefón 041/733 5700

Terézia Majtánová

Telefón 041/733 5606

Anastázia Kasajová

Telefón 041/733 5555; 041/733 5554

Emília Kyjanicová

Telefón 041/733 5555; 041/733 5554

Zuzana Drahnová

sekretariát prednostu
Telefón 041/733 5601

Bc. Marta Odváhová

Telefón 041/733 5608

Bc. Jana Kirnerová

Telefón 041/733 5612

JUDr. Zuzana Hutyrová

Telefón 041/733 5611

Ing. Lucia Boháčová

Telefón 041/733 5610

Mgr. Martina Holeščáková

Telefón 041/733 5603