Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Zamestnanci odboru

Žiadosti  |  Zamestnanci

Odbor organizačný

Ing. Katarína Ďurajková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5603

Mgr. Michaela Mikulíková

Telefón 041/733 5604

Mgr. Katarína Pavlusíková

Telefón 041/733 5605

Ing. Janka Svrčková

Telefón 041/733 5607

Milan Mihalda

Telefón 041/733 5609

Podateľňa OÚ - Mgr. Zuzana Gärtnerová

Telefón 041/733 5700

Terézia Majtánová

Telefón 041/733 5606

Anastázia Kasajová

Telefón 041/733 5555

Emília Kyjanicová

Telefón 041/733 5555

Zuzana Drahnová

sekretariát prednostu
Telefón 041/733 5601

Bc. Marta Odváhová

Telefón 041/733 5608