Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor obrany štátu

Vedúca odboru:

Mgr. Katarína Vojnová

Telefón 037/ 65 49 490

Zamestnanci:

Ing. Peter Hríbik

Telefón 037/ 65 49 491

Mgr. Erika Pilková

Telefón 037/ 65 49 492

Ing. Jozef Rakovský

Telefón 037/ 65 49 493

Bc.Monika Esseová

Telefón 037/ 65 49 491

Ján Barta

Telefón 037/ 65 49 492

V zmysle § 10 ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Okresný úrad Nitra vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl,  poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie.

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby

Zmena od 2.1.2016: Vyhlásenie s osvedčeným podpisom podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu písomným podaním.
Zaradenie občana do evidencie alternatívnej služby platí do skončenia brannej povinnosti /nepodáva sa opakovane každý rok/.