Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
PK 01 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (173,3 kB) pdf
PK 02 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (152,0 kB) pdf
PK 03 Ohlásenie stavebnej úpravy cesty II a III triedy (147,9 kB) pdf
PK 04 Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II a III triedy (154,7 kB) pdf
PK 05 Žiadosť o povolenie na zvláštne uživanie ciest - nadmerná a nadrozmerná preprava (181,5 kB) pdf
PK 06 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií (149,1 kB) pdf
PK 07 Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (147,0 kB) pdf
PK 08 Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia (zmenu-úpravu pripojenia) na cestu II a III triedy (150,5 kB) pdf
PK 09 Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu II a III triedy - záväzným stanoviskom (150,0 kB) pdf
PK 10 Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II a III triedy (zriadenie vjazdu na pozemok) (148,6 kB) pdf
PK 11 Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II a III triedy - záväzným stanoviskom (190,8 kB) pdf
PK 12 Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste II a III triedy (149,5 kB) pdf
PK 13 Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín pri ceste II a III triedy (143,0 kB) pdf
PK 14 Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné informačné a propagačné zariadenia v cestnom ochrannom pasme (150,0 kB) pdf
PK 15 Porucha_žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvlášt.užív.cesty II a III tr. s urč.podm.uved.rozkopávky do pôv.stavu (151,3 kB) pdf
PK 16 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - rozkopávka pretláčanie (151,4 kB) pdf
PK 17 Písomný zaväzok k rozkopávke cesty (134,4 kB) pdf
PK 18 Žiadosť o vyjadrenie k PD stavby z hľadiska dopravy (134,3 kB) pdf
PK 19 Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnuia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy (148,6 kB) pdf