Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Oddelenie územného plánovania

Oddelenie štátnej stavebnej správy  |  Oddelenie územného plánovania  |  Odelenie bytovej politiky
  • posudzuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny
  • vydáva stanovisko pri prerokovaní konceptu územného plánu obce a konceptu územného plánu zóny
  • vydáva stanovisko pri prerokovaní návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny
  • preskúmava návrh územného plánu obce a návrh územného plánu zóny
  • rieši rozpory pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie
  • je metodickým orgánom pre činnosť obce na úseku územného plánovania
  • podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti územného plánovania
  • obstaráva a prerokúva územnoplánovacie podklady
  • podieľa sa na vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní

 

Legislatíva

Územné plánovanie

 

Vedúca oddelenia:

Ing. arch. Beáta Bučeková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 312

Zamestnanci:

Ing. Dana Ivaničová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 315

Ing. Ján Sekereš

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 315