Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Odporúčania Rady OECD

Nakoľko jednotlivé články Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor“). nepostihujú všetky aspekty eliminácie a  potláčania trestných činov korupcie v medzinárodných obchodných transakciách, zahrňujúc najmä oblasť prevencie a  zvyšovania povedomia o tejto trestnej činnosti, v súlade s potrebami aplikačnej praxe obsahové vymedzenie Dohovoru bolo viackrát dopĺňané odporúčaniami Rady OECD (DOCX, 22 kB), zameranými na prevenciu a posilnenie boja s trestnými činmi korupcie v medzinárodných obchodných transakciách.

Z hľadiska prevencie a zvyšovania povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov je významné Odporúčanie Rady pre ďalší boj proti korupcii zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách z 26. novembra 2009 (DOCX, 22 kB), najmä jeho dve príručky Príručka dobrej praxe I. (RTF, 67 kB) a Príručka dobrej praxe II (RTF, 97 kB). Elimináciou trestných činov korupcie v podnikateľskom prostredí sa zaoberajú aj Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti z 25. mája 2011[1].

Všetky odporúčania Rady, rovnako ako Dohovor, sú pre zmluvné strany Dohovoru právne záväzné. Štáty, ktoré pristúpili k Dohovoru za zaviazali, že zavedú trestné činy podplácania zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečia vykonávanie účinnej politiky prevencie, odhaľovania a vyšetrovania týchto trestných činov.

 


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]