Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2018, Pondelok
 

Odbor krízového riadenia

Odbor krízového riadenia

Kollárova 8, Trnava
Telefón 033/5564441

Ing. Stanislav Krištofík, PhD.

vedúci odboru KR - poverený
Telefón 033/5564 440, 0905 337 702, 0903 752 150

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Stanislav Krištofík PhD.

vedúci oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 033/5564204, 0903 752150

Ing. Jozef Šimko

analýza územia, výpisy z analýzy, Cipregis, záchranné práce, karty obcí a PO a FO, jednotky CO, zabezpečenie pohotovosti
Telefón 033/5564448

Ing. Andrea Malá

evakuácia, plánovanie, príprava, súťaže mladých
Telefón 033/5564446

Ing. Anna Zamborská

protichemické, protiradiačné a protibiologické opatrenia, monitorovanie
Telefón 033/5564452

Bc. Marián Hafrovič

materiál CO, financie, ukrytie, stavebno - technotechnické, požiadavky, sklad CO, VaV - informačný systém
Telefón 033/5564447

Mgr. Richard Laták

Krízový plán, hospodárska mobilizácia, EPSIS, zásobovanie pitnou vodou, prednostné spojenia
Telefón 033/5564393

Bc. Ľubica Valková

hosp. mobilizácia - MRO, sekretariát BRO, krízový štáb, financovanie HM
Telefón 033/5564234

Zuzana Šeptáková

asistentka vedúceho odboru, vedenie dokumentácie odboru, cestovné príkazy, pošta
Telefón 033/5564441

Mgr. Daniel Matejko

povodňové plány záchranných prác, plány ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami, kontrolná činnosť
Telefón 033/5564230

Oddelenie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému

Ing. Andrej Nádaský

vedúci koordinačného strediska IZS
Telefón 033/5564450, 0907792930

Mgr. Jozef Magdolen

koordinácia vzdelávania a odbornej prípravy na úseku krízového riadenia v pôsobnosti kraja
Telefón 033/5564444

PhDr. Monika Zavadilová

odborná príprava, dokumentácia, správca informačného systému IZS
Telefón 033/5564445

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

vedúci zmeny, operátor
Telefón 033/5564461
Fax 033/5514222