Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Zamestnanci odboru

Ing. Ľubomír Hollý, vedúci odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 550

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Jaroslav Gír

vedúci oddelenia, poverený zastupovaním vedúceho odboru obrany štátu
Telefón 041/5117 554

Ing. Miroslav Balko

Telefón 041/5117 561

Ing. Imrich Bros

Telefón 041/5117 559

Marta Marčišová

Telefón 041/5117 555

Beáta Osiková

Telefón 041/5117 551

Ing. Jaroslav Suchopárek

Telefón 041/5117 552

Ing. Jozef Lysík

Telefón 041/5117 562

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miroslav Bobčík

vedúci KS IZS
Telefón 041/5117 381

RNDr. Peter Beníček

Telefón 041/5117 255

Ing. Jana Hrtúsová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Mária Jesenská

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Iveta Krchnavá

Telefón 041/5117 195

Ing. Peter Mintál

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Janka Očková

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Helena Polakovičová

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Mária Boháčová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Katarína Harišová

Telefón 041/5117 249, 289

Mgr. Jana Batrnová

Telefón 041/5117 249, 289

Ing. Ján Šulla

Telefón 041/5117 249, 289

Ing. Jana Jergušová

Telefón 041/5117 289, 249

Ing. Radoslav Palko

Telefón 041/5117 249, 289

Ing. Erika Sobolová PhD.

Telefón 041/5117 562