Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Okresné kolo súťaže mladý záchranár civilnej ochrany, školský rok 2016/2017

Informácie pre verejnosť

     Jednou z dôležitých úloh, ktoré Okresný úrad Gelnica zabezpečuje, je ochrana života, zdravia i majetku obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych udalostí. S predmetnou činnosťou úzko súvisí príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, v rámci ktorej v roku 2017 zorganizoval Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia v areáli Turistickej ubytovne v obci Nálepkovo, 4. mája 2017 preventívno-výchovné podujatie pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií a to okresné kolo súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR CIVILNEJ OCHRANY. Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev z 9 základných škôl: Gelnica,  Prakovce, Švedlár, Jaklovce,  Kluknava, Smolník,  Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Margecany. Víťazom okresného kola sa stali žiaci Dominik Jakubišin, Kristína Kandrová, Tadeáš Mikluš, Štefánia Székelyová zo ZŠ Jaklovce s počtom bodov 573 a zároveň postúpili na Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa konajú v dňoch 13.-15. júna v Gabčíkove. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Mníšek nad Hnilcom a na treťom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Kluknava. Organizáciu súťaže a jej narušený priebeh počasím sa podarilo veľmi dobre zabezpečiť aj vďaka ľuďom, ktorí boli zapojený do organizačného tímu. Súťaž sa konala za účasti všetkých starostov okresu Gelnica. Veľká vďaka patrí PZ SR, ktorí žiakom pripravili ukážky služobnej hipológie a kynológie.

     Všetkým sponzorom  a zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto výnimočnej súťaže.

1
1
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18318455_1542271125785910_1620596627_o
18318455_1542271125785910_1620596627_o
18318461_1542267109119645_2049887420_o
18318461_1542267109119645_2049887420_o
18318463_1542271009119255_316003728_o
18318463_1542271009119255_316003728_o
18318467_1542269582452731_1114409985_o
18318467_1542269582452731_1114409985_o
18318474_1542165125796510_446569711_o
18318474_1542165125796510_446569711_o
18318495_1542267439119612_421446816_o
18318495_1542267439119612_421446816_o
1 | 2 | 3  »