Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Okresné úrady: Odbor krízového riadenia(COVID-19)

Zabezpečovanie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva / MS na území SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia 2. stupňa koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19