Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2019, Pondelok
 

Okresný úrad Banská Štiavnica

Od 04.11.2015  bola spustená skúšobná prevádzka Klientského centra v Banskej Štiavnici, na adrese Križovatka 4 v budove Okresného úradu Banská Štiavnica .

V  klientskom centre si môže občan vybaviť záležitosti týkajúce sa agendy Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ, agendu odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií, živnostenského podnikania, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie, a agendu katastrálneho odboru.

budova OÚ Banská Štiavnica

OÚ Banská Štiavnica

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0917945310, 0961645771, 0918848904
Fax 0961604045

Ing. Štefan Filip - prednosta OÚ Banská Štiavnica

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 3. posch. / č.d. 324
Telefón 0961645770, 0918 848904
Fax 0961604045

Úradné hodiny
Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

Štátnu správu pre okres Banská Štiavnica vykonáva Okresný úrad Žiar nad Hronom týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania (tel.: 096164 5783),
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel.: 045/6722 745),
  • odbor pozemkový a lesný (tel.: 0961645785),
  • odbor všeobecnej vnútornej správy (tel.: 096164 2918, tel.ZH: 096164 2914).

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy