Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2015, Pondelok
Sekcie MV SR
 

Okresný úrad Bratislava

Okresný úrad Bratislava - informácie

Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Telefón 02/59 312 287
Fax 02/54 434 412

prednosta.ba@minv.sk

Prednosta: JUDr. Maroš Karšňák

Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Telefón 02/59 312 201
Fax 02/54 434 412


Organizačný odbor 
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel: 02/59 312 287

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel: 02/59 312 440

Odbor živnostenského podnikania
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel: 02/ 59 312 321

Odbor krízového riadenia
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel: 02/ 59 312 329

 Odbor majetkovoprávny
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel: 02/ 59 312 210

 Odbor školstva
Teplická 4, 831 02 Bratislava
tel:  02/49 20 78 01

 Odbor výstavby a bytovej politiky
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava
tel: 09610  44 921

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
tel.: 02/44 45 04 94

 Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odborárske nám. č. 3,(vchod Májkova 3) 810 05 Bratislava
tel: 02/32 191 602

 Pozemkový a lesný odbor
Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
tel: 02/57 108 715

 Katastrálny odbor
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
tel: 02/20 81 68 00

 Odbor opravných prostriedkov
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel:  02/59 312 425

 
[Copyright]