Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresný úrad Bytča

Sídlo úradu

Zámok 104, 014 01 Bytča
Telefón 041/31 00 411, 041/3100 421
Fax 041/55 40 810

Prednosta

Ing. Michal Drábik

Zámok 104, Bytča
Telefón 041/31 00 410
Fax 041/55 40 810

Informácia pre širokú verejnosť (obyvateľstvo) v Žilinskom kraji

Korona vírus 2019 - nCoV

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č. 3 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č. 4 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č. 5 (PDF, 2 MB)


 

Klientske centrum Bytča -  kontakty

Poradenstvo, všeobecné informácie

041/3100 421

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

041/3100 426

Oddelenie dokladov

041/3100 423, 041/31 00 424

Katastrálny odbor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

041/3100 422

Odbor živnostenského podnikania, výpis z obchodného registra

041/3100 420

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

041/3100 420

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

041/3100 418, 041/3100 419, 041/31 00 417

Úradné hodiny 

Klientske centrum Bytča
DEŇ ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok  8.00-15.00
 Utorok  8.00-15.00
 Streda  8.00-17.00
 Štvrtok  8.00-15.00
 Piatok  8.00-14.00

 

Štátnu správu pre okres Bytča vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy