Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Bytča

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (PDF, 187 kB) zverejnené dňa 16.03.2020

Informácia pre širokú verejnosť (obyvateľstvo) v Žilinskom kraji

Korona vírus 2019 - nCoV

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č. 3 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č. 4 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č. 5 (PDF, 2 MB)

 

Sídlo úradu

Zámok 104, 014 01 Bytča
Telefón 041/31 00 411, 041/3100 421
Fax 041/55 40 810

Prednosta

Mgr. et Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámok 104, Bytča
Telefón 041/31 00 410
Fax 041/55 40 810

 

Klientske centrum Bytča -  kontakty

Poradenstvo, všeobecné informácie

041/3100 421

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

041/3100 426

Oddelenie dokladov

041/3100 423, 041/31 00 424

Katastrálny odbor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

041/3100 422

Odbor živnostenského podnikania, výpis z obchodného registra

041/3100 420

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

041/3100 420

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

041/3100 418, 041/3100 419, 041/31 00 417

Úradné hodiny platné od 16.03. 2020 do odvolania

 

Klientske centrum Bytča
DEŇ ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok  8.00-11.00
 Utorok  8.00-11.00
 Streda  13.00-16.00
 Štvrtok  8.00-11.00
 Piatok  8.00-11.00

Štátnu správu pre okres Bytča vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy