Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Gelnica

Okresný úrad Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Telefón (053) 482 34 65
Fax (053) 454 19 52

Ing. Imrich Macko

prednosta
Telefón (053) 449 34 10
Budova Okresného úradu v Gelnici
   Budova Okresného úradu

 

Štátnu správu pre okres Gelnica  vykonáva Okresný úrad Spišská Nová Ves týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.