Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Okresný úrad Humenné

 

 

Okresný úrad Humenné - podateľňa

Kukorelliho1, 066 01 Humenné, 1. poschodie, č.dv. 58,
Telefón 057/7704211Okresný úrad Humenné  - prednosta 

Ing. Ondrej MUDRY

Telefón 057/7704200
Fax 057/7881401

Úradné hodiny

PONDELOK :   08,00 - 15,00
UTOROK    :   08,00 - 15,00
STREDA     :   08,00 - 17,00
ŠTVRTOK   :   08,00 - 15,00
PIATOK      :   08,00 - 14,00

 

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu tiež pre okres Snina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu aj pre okres Medzilaborce na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

  • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod.
  • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
  • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy