Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2018, Piatok
 

Okresný úrad Humenné

 

Okresný úrad Humenné - podateľňa

Kukorelliho1, 066 01 Humenné, 1. poschodie, č.dv. 58,
Telefón 057/7704211


Okresný úrad Humenné  -
prednosta 

Ing. Ondrej MUDRY

Telefón 057/7704200
Fax 057/7881401Úradné hodiny

PONDELOK :   08,00 - 15,00
UTOROK    :   08,00 - 15,00
STREDA     :   08,00 - 17,00
ŠTVRTOK   :   08,00 - 15,00
PIATOK      :   08,00 - 14,00

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu tiež pre okresy Snina a Medzilaborce týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy