Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Okresný úrad Humenné

  

 

Oznamujeme Vám, že na Okresnom úrade Humenné a v Klientskom centre sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

Úradné hodiny

Pondelok        8:00 – 15:00
Utorok            8:00 – 15:00
Streda            8:00 – 17:00 
Štvrtok           8:00 – 15:00
Piatok             8:00 – 14:00

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Okresný úrad Humenné  - podateľňa 

Kukorelliho1, 066 01 Humenné, 1. poschodie, č.dv. 58
Telefón 057/7704211
E-mail podatelna.he@minv.sk


Okresný úrad Humenné  - prednosta 
Ing. Silvia Cukrovaná

Telefón 057/7704 201
Fax 057/7881401
E-mail prednosta.he@minv.skOkresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu tiež pre okres Snina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu aj pre okres Medzilaborce na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

  • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod.
  • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
  • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy