Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Okresný úrad Komárno

 

Prednosta: Mgr. László Szendi

Telefón 0961312001

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312001
Fax 035/7701692

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 1. 04. 2020

Úradné hodiny

DEŇ

stránkové hodiny

Pondelok

8.00-11.00

Utorok

8.00-11.00

Streda

13.00-16.00

Štvrtok

8.00-11.00

Piatok

8.00-11.00 

   

 

OZNÁMENIE

Do klientskych centier len s rúškami !     Celá tlačová správa

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Od 1. apríla docháza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk MV SR - dôležité info pre občanov a podnikateľov  - Celá tlačová správa

Tieto opatrenia robíme v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradov.

 

 

Okresný úrad Komárno

-         Odbor živnostenského podnikania

-         Odbor všeobecnej vnútornej správy

-         Odbor krízového riadenia

-         Organizačný odbor

 

z adresy Nám. M. R. Štefánika 10, Komárno

od 22. 07. 2019 je

PRESŤAHOVANÝ

na adresu: Záhradnícka 6, Komárno (bývalá budova Polície)

                                                                 

  -         Odbor starostlivosti o životné prostredie

  

z adresy Nám. gen. Klapku 7, Komárno

od 22. 07. 2019 je

PRESŤAHOVANÝ

na adresu: Záhradnícka 6, Komárno (bývalá budova Polície)

                                                                     

  -       Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

-         Pozemkový a lesný odbor

  z adresy Senný trh 4, Komárno

od 22. 07. 2019 je

PRESŤAHOVANÝ

na adresu: Záhradnícka 6, Komárno (bývalá budova Polície)

 

 

 

ÉRTESÍTÉS

 

A Komáromi Járási Hivatal

-         VÁLLALKOZÁSI FŐOSZTÁLYA

-         ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA

-         VÁLSÁGHELYZET-KEZELÉSI FŐOSZTÁLYA

-         SZERVEZÉSI OSZTÁLYA

 a Nám. M. R. Štefánika 10, Komárno

címről  2019. 07.22.-től

ÁTKÖLTÖZÖTT

a Záhradnícka 6, Komárno címre (a rendőrség volt épületébe)

                                                                     

 

-         KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYA

 a Nám. gen. Klapku 7, Komárno

címről  2019. 07.22.-től

ÁTKÖLTÖZÖTT

a Záhradnícka 6, Komárno címre (a rendőrség volt épületébe)

                                                                      

-         KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZÚTI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA

-         FÖLDÜGYI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYA

 a Senný trh 4, Komárno

címről  2019. 07.22.-től

ÁTKÖLTÖZÖTT

a Záhradnícka 6, Komárno címre (a rendőrség volt épületébe)

                                                                       Mgr. László  Szendi

                                                                                                                                       prednosta OÚ Komárno

 

                                                                      

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy