Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2018, Pondelok
 

Okresný úrad Komárno

 

Prednosta: Mgr. László Szendi

Telefón 035/7900808

Okresný úrad Komárno

Nám. M. R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
Telefón 035/7900808
Fax 035/7701692

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 7. 12. 2016

Úradné hodiny

DEŇ

stránkové hodiny

Pondelok

8.00-15.00

Utorok

8.00-15.00

Streda

8.00-17.00

Štvrtok

8.00-15.00

Piatok

8.00-14.00 

   

 

OZNAM

 

V zmysle § 167 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže do okresnej volebnej komisie delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie, jedného člena a jedného náhradníka.

Pozn: V okrese Komárno  podali kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva v jednej tretine obcí  nasledovné politické strany:

1. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

2. Most – Híd

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu do 11.10.2018.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky ( sken oznámenia).

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je :prednosta.kn@minv.sk

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy