Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2019, Streda
 

Okresný úrad Komárno

 

Prednosta: Mgr. László Szendi

Telefón 035/7900808

Okresný úrad Komárno

Nám. M. R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
Telefón 035/7900808
Fax 035/7701692

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 7. 12. 2016

Úradné hodiny

DEŇ

stránkové hodiny

Pondelok

8.00-15.00

Utorok

8.00-15.00

Streda

8.00-17.00

Štvrtok

8.00-15.00

Piatok

8.00-14.00 

   

 

OZNAM

 

Voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019

 V zmysle § 77 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže do okresnej volebnej komisie delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia   prednostovi okresného úradu do 01.04.2019.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme na adresu : Okresný úrad Komárno, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno alebo elektronicky ( sken oznámenia).

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je : prednosta.kn@minv.sk

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy