Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Lučenec

Sídlo úradu

Námestie republiky 26, Lučenec

Prednosta: Ing. Branislav Hámorník

Telefón 096165/2101
Fax 096165/2109


Úradné hodiny:

P, U, Š: 08,00 - 15:00; S: 08,00 - 17,00; Pi: 08,00 - 14,00

 

Stále pracovisko Poltár

 

Miesto výkonu práce

Železničná 2, Poltár

Ing. Jana Barboriaková

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre
Telefón 0961 65 5758

 

 Úradné hodiny:

P: 08,00 - 15:00; S: 08,00 - 17,00; Pi: 08,00 - 14,00

Pre pozemkový a lesný odbor v klientskom centre podľa rozhodnutia OÚ LC platia nasledovné úradné hodiny:

S: 08,00 - 17,00

 

Okresný úrad Lučenec vykonáva štátnu správu tiež pre okres Poltár  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy