Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Okresný úrad Lučenec

Sídlo úradu

Námestie republiky 26, Lučenec

Prednosta: Ing. Branislav Hámorník

Telefón 096165/2101
Fax 096165/2109


Kontakty na jednotlivé odbory OÚ Lučenec:

Organizačný odbor

Odbor krízového riadenia

Odbor živnostenského podnikania

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Katastrálny odbor

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Úradné hodiny:

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020

Komplexné informácie ako postupovať pri vybavovaní žiadostí v klientskych centrách a na okresných úradoch od pondelka 16. 3. 2020 (PDF, 230 kB) (PDF, 230 kB)

 

Stále pracovisko Poltár

Miesto výkonu práce

Železničná 2, Poltár

Odbor živnostenského podnikania

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre
Telefón 0961 65 5758

 

 Úradné hodiny:

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020

Odbor živnostenského podnikania je presunutý na OÚ Lučenec

Pre pozemkový a lesný odbor v klientskom centre podľa rozhodnutia OÚ LC platia nasledovné úradné hodiny:

S: 08,00 - 11,00

 Okresný úrad Lučenec vykonáva štátnu správu tiež pre okres Poltár  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy