Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2017, Streda
 

Okresný úrad Medzilaborce

Okresný úrad Medzilaborce - podateľňa

Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, 3.posch.
Telefón 057/7580624

Prednosta:

Ing. Ľuboš Martinák

Mierová 4, Medzilaborce
Telefón 057/7580624

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy