Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці

 

ouml2_2018

 

 

                                   OKRESNÝ  ÚRAD  MEDZILABORCE

                                    Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

 

 

 

 

O Z N A M

  

      Stránkové hodiny všetkých odborov, podateľne a klientskeho centra okresného úradu od 20.05.2020 fungujú vo svojom bežnom režime vybavovania vecí verejnosti.

Zároveň si dovoľujeme občanov upozorniť, že aj naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v priestoroch okresného úradu.

 

 

                                           ОКРЕСНЫЙ УРЯД МЕДЖІЛАБІРЦІ

                                           Mірова 4, 068 01 Меджілабірці

 

ОЗНАМЛЇНЯ

Урядны годины вшыткых одборів, подательнї і кліентьского центра окресного уряду од 20.05.2020 фунґують у своїм звычайнім режімі про выбавлёваня верейных дїл.

Заєдно сі доволюєме упозорнити обчанів, же і надале треба дотримовати гіґіенічны превентівны крокы выданы Урядом верейногоздравотництва Словацькой републікы в просторах окресного уряду.

 

Slobodný prístup k informáciam podľa zákona č. 211/2000 Zb. z. o slobode informácií (PDF, 287 kB)

Слободный приступ к інформаціям подля закона ч. 211/2000 З. з. о слободї інформацій (PDF, 201 kB)

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

 

Okresný úrad Medzilaborce - podateľňa

Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, 3.posch.
Telefón 057/7580624

Prednosta:

Ing. Michal Sopko

Mierová 4, Medzilaborce
Telefón 057/7580624

Úradné hodiny:
        Pondelok :            08.00 - 15.00
        Utorok:            08.00 - 15.00
        Streda:            08.00 - 17.00
        Štvrtok:            08.00 - 15.00
        Piatok:            08.00 - 14.00

 Урядны годины

        Понедїлёк              8:00 – 15:00

        Віторок                  8:00 – 15:00

        Середа                  8:00 – 17:00

        Четверь                 8:00 – 15:00

        Пятніця                  8:00 – 14:00

 

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

  • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
  • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
  • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. - plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

ОЗНАМЛЇНЯ

Урядны днї

 

Віторок –Одбор общой внуторной справы

Середа –Одбор фундушів і лїсів

Четверь – Одбор жывностного подниканя

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy