Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці

 

ouml2_2018

Slobodný prístup k informáciam podľa zákona č. 211/2000 Zb. z. o slobode informácií (PDF, 287 kB)

Слободный приступ к інформаціям подля закона ч. 211/2000 З. з. о слободї інформацій (PDF, 201 kB)

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

 

Okresný úrad Medzilaborce - podateľňa

Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, 3.posch.
Telefón 057/7580624

Prednosta:

Mgr. Radovan Bajaj

Mierová 4, Medzilaborce
Telefón 057/7580624

Úradné hodiny:
        Pondelok :            08.00 - 15.00
        Utorok:            08.00 - 15.00
        Streda:            08.00 - 17.00
        Štvrtok:            08.00 - 15.00
        Piatok:            08.00 - 14.00

 Урядны годины

        Понедїлёк              8:00 – 15:00

        Віторок                  8:00 – 15:00

        Середа                  8:00 – 17:00

        Четверь                 8:00 – 15:00

        Пятніця                  8:00 – 14:00

 

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

  • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
  • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
  • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. - plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

ОЗНАМЛЇНЯ

Урядны днї

 

Віторок –Одбор общой внуторной справы

Середа –Одбор фундушів і лїсів

Четверь – Одбор жывностного подниканя

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy