Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2019, Nedeľa
 

Okresný úrad Michalovce

Námestie slobody 1, Michalovce

Telefón 056/6280701
Fax 056/6280702
E-mail Pošli správu
 
OUMI 10_2016
 

Budova OÚ Michalovce

Prednostka:     PhDr. Jana Cibereová

PhDr. Jana Cibereová

 

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

      Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

      V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

Úradné hodiny
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok 8.00 - 14.00

Okresný úrad Michalovce vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sobrance týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.