Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Myjava

Budova OÚ Myjava

Sídlo úradu

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5751
Fax 034/6212 362

Prednosta

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5750 mobil: +421 918 861 714
Fax 034/6212 362

Organizačný odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5751
Fax 034/6212 362

Klientske centrum

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5700

Štátnu správu pre okres Myjava vykonáva Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy