Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Námestovo

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Telefón 043-312 47 01
telefón: +421 43 312 4700 

e-mail: prednosta.no@minv.sk

         

  

V prípade otázok, žiadostí, nejasností, podnetov, prípadne sťažností, kontaktujte prosím prednostu na tento e-mail: prednosta.no@minv.sk

 

OZNAM 

Oznámenie   o zrušení   obmedzenia  v súvislosti  s vyhlásením   mimoriadnej   situácie  vládou Slovenskej republiky

 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na  okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť , že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 Na základe uvedeného žiadame prednostov okresných úradov, aby so zmenou vybavovania vecí verejnosti oboznámili zamestnancov okresného úradu a zabezpečili umiestnenie  oznamu  o prevádzke  okresného úradu pre  verejnosť  pri vstupe  do budovy a na webovom sídle. Príslušné okresné úrady zverejnia oznam aj v jazyku národnostnej menšiny.

 

 

 

 Ing. arch. Danica Hollá , prednostka

 

 

OU NO     

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

                                          - prednosta

                                         - organizačný odbor

                                         - odbor všeobecnej vnútornej správy

                                         - odbor živnostenského podnikania

                                         - odbor krízového riadenia

                                         - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

                                         - odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

KO           

 

Hattalova 367/15, Námestovo                             Červeného kríža 62, Námestovo

- katastrálny odbor                                                  - pozemkový a lesný odbor 

 

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

Okresný úrad Námestovo vykonáva štátnu správu tiež pre okres Tvrdošín týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

Okresný úrad Námestovo zabezpečuje na klientskom centre Okresného úradu Tvrdošín nižšie uvedenú agendu: 

odbor živnostenského podnikaniaktorý zároveň bude zabezpečovať prijímanie žiadostí na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou inteligentnej podateľne 

pondelok, utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

streda 8.00-17.00 hod.

piatok 8.00-14.00 hod.

pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod.