Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Okresný úrad Námestovo

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Telefón 043-312 47 01
telefón: +421 43 312 4700 

e-mail: prednosta.no@minv.sk

  

V prípade otázok, žiadostí, nejasností, podnetov, prípadne sťažností, kontaktujte prosím prednostku na tento e-mail: prednosta.no@minv.sk

   

Dňa 6. februára 2019 došlo na Okresnom úrade Námestovo k zmene telefónnych čísel. Nové telefónne kontaky sú uvedené v položke ZAMESTNANCI.

  

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor bol presťahovaný z Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo a od 4.12.2018 sídli na adrese Červeného kríža 62, Námestovo (bývalé priestory Sociálnej poisťovne).

 

 

                                 

 

 Ing. Ján Kadera, prednosta

 

 

OU NO     

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

                                          - prednosta

                                         - organizačný odbor

                                         - odbor všeobecnej vnútornej správy

                                         - odbor živnostenského podnikania

                                         - odbor krízového riadenia

                                         - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

                                         - odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

KO           

 

Hattalova 367/15, Námestovo                             Červeného kríža 62, Námestovo

- katastrálny odbor                                                  - pozemkový a lesný odbor 

 

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

Okresný úrad Námestovo vykonáva štátnu správu tiež pre okres Tvrdošín týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

Okresný úrad Námestovo zabezpečuje na klientskom centre Okresného úradu Tvrdošín nižšie uvedenú agendu: 

odbor živnostenského podnikaniaktorý zároveň bude zabezpečovať prijímanie žiadostí na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou inteligentnej podateľne 

pondelok, utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

streda 8.00-17.00 hod.

piatok 8.00-14.00 hod.

pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod.