Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2018, Piatok
 

Okresný úrad Námestovo

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
telefón: +421 43 558 14 52, +421 915 912 207, +421 915 912 188, +421 915 912 193 

e-mail: prednosta.no@minv.sk

  

V prípade otázok, žiadostí, nejasností, podnetov, prípadne sťažností, kontaktujte prosím prednostku na tento e-mail: prednosta.no@minv.sk

 

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor bol presťahovaný z Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo a od 4.12.2018 sídli na adrese Červeného kríža 62, Námestovo (bývalé priestory Sociálnej poisťovne).

 

 

                                 Mária Olešová, prednostka

 

PaedDr. Ing. Mária Olešová, prednostka

 

 

OU NO     

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

                                          - prednosta

                                         - organizačný odbor

                                         - odbor všeobecnej vnútornej správy

                                         - odbor živnostenského podnikania

                                         - odbor krízového riadenia

                                         - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

                                         - odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

KO           

 

Hattalova 367/15, Námestovo                             Červeného kríža 62, Námestovo

- katastrálny odbor                                                  - pozemkový a lesný odbor 

 

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

Okresný úrad Námestovo vykonáva štátnu správu tiež pre okres Tvrdošín týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

  

Oznamujeme občanom, že vznikol problém dovolať sa na Okresný úrad Námestovo z telefónov, ktoré nemajú nastavenú tónovú voľbu. Pre spojenie s požadovaným zamestnancom Okresného úradu Námestovo je potrebné mať telefón nastavený na tónovú voľbu a zadať klapku daného zamestnanca okresného úradu po vytočení celého telefónneho čísla a zaznení signálu. Klapku zamestnancov nájdete na stránke Okresného úradu Námestovo. Z mobilných telefónov je dovolanie na Okresný úrad Námestovo bezproblémové. Na odstránení tohto problému sa intenzívne pracuje. 

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

Okresný úrad Námestovo zabezpečuje na klientskom centre Okresného úradu Tvrdošín nižšie uvedenú agendu: 

odbor živnostenského podnikaniaktorý zároveň bude zabezpečovať prijímanie žiadostí na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou inteligentnej podateľne 

pondelok, utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

streda 8.00-17.00 hod.

piatok 8.00-14.00 hod.

pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod.