Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2018, Sobota
 

Okresný úrad Námestovo

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
telefón: +421 43 558 14 52, e-mail: prednosta.no@minv.sk

Z dôvodu prívalového dažďa dňa 1.8.2018 došlo k poškodenie a zatopeniu niektorých kancelárií Okresného úradu Námestovo, a to organizačný odbor a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Nefungujú telefóny ani e-mailová komunikácia. Z tohto dôvodu žiadame klientov o strpenie pri vybavovaní žiadostí. Je našou snahou sfunkčniť tieto odbory čo najskôr.

 

 V prípade otázok, žiadostí, nejasností, podnetov, prípadne sťažností,

 kontaktujte prosím prednostku na tento e-mail: prednosta.no@minv.sk

 

                                 Mária Olešová, prednostka

 

PaedDr. Ing. Mária Olešová, prednostka

 

 

OU NO     

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

                                          - prednosta

                                         - organizačný odbor

                                         - odbor všeobecnej vnútornej správy

                                         - odbor živnostenského podnikania

                                         - odbor krízového riadenia

                                         - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

                                         - odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

KO           PPLH P

 

Hattalova 367/15, Námestovo                             Námestie A. Bernoláka 381/4, Námestovo

- katastrálny odbor                                                  - pozemkový a lesný odbor 

 

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

Okresný úrad Námestovo vykonáva štátnu správu tiež pre okres Tvrdošín týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

Oznamujeme občanom, že vznikol problém dovolať sa na Okresný úrad Námestovo z telefónov, ktoré nemajú nastavenú tónovú voľbu. Pre spojenie s požadovaným zamestnancom Okresného úradu Námestovo je potrebné mať telefón nastavený na tónovú voľbu a zadať klapku daného zamestnanca okresného úradu po vytočení celého telefónneho čísla a zaznení signálu. Klapku zamestnancov nájdete na stránke Okresného úradu Námestovo. Z mobilných telefónov je dovolanie na Okresný úrad Námestovo bezproblémové. Na odstránení tohto problému sa intenzívne pracuje. 

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

Okresný úrad Námestovo zabezpečuje na klientskom centre Okresného úradu Tvrdošín nižšie uvedenú agendu: 

odbor živnostenského podnikaniaktorý zároveň bude zabezpečovať prijímanie žiadostí na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou inteligentnej podateľne 

pondelok, utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

streda 8.00-17.00 hod.

piatok 8.00-14.00 hod.

pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod.