Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

Sídlo úradu                                               Klientske centrum
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom   Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
 032/7745 901                                                  (5. poschodie)
                                                                           032/7745 400

Prednostka               
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(9. poschodie, kanc. číslo 903)

Telefón 032/7745 901, mobil: 0908 369 839
Fax 032/7745 904
   

Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00

   

 

 

 

 

Pracoviská Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Myjave

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5741
Fax 034/6216 362

Úsek živnostenského podnikania

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 096 1245 710
Fax 034/6212 031

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031

Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5715

Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav má úradné hodiny len v pondelok 8.00 - 15.00 hod.


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vykonáva štátnu správu aj pre okres Myjava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]