Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Okresný úrad Piešťany

Sídlo úradu

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Telefón 033/7353 300
Fax 033/7353 303

Prednostka: PhDr. Vanesa Šteinerová

Telefón 033/7353 301
Fax 033/7353 303

Ctení klienti, vážení občania !

       V súvislosti s aktuálnou celospoločenskou situáciou a s dôrazom na ochranu vášho zdravia a životov, pristúpil  Okresný úrad Piešťany ku nasledovným opatreniam :

-          vstup do budovy jednotlivo, len po podateľňu na prízemí, a to nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :  od 8. 00 hod do 11.00 hod ,

Streda : od 13.00 hod do 16. 00 hod

-  platí do odvolania;

-          vstup do budovy len s ochranným prekrytím nosa a úst.

        Vzhľadom na vážnosť situácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste  uprednostnili telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu ( zamestnanci úradu Vám budú k dispozícii denne telefonicky a e- mailom v čase bežných úradných hodín).
Zároveň vás žiadame, aby ste zvážili akýkoľvek svoj pohyb. Pokiaľ už musíte opustiť svoje domovy, prosíme vás, noste ochranné pomôcky ( pokiaľ nemáte rúška, použite šály, šatky, ktoré po použití treba oprať a žehličkou, či parou vyhladiť) !
Umývajte si ruky mydlom a dezinfikujte ich!!!

V prípade, že pozorujete na sebe, alebo komkoľvek príznaky ochorenia (horúčka 38 °C a viac, kašeľ,  sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy), zostaňte doma a bez meškania telefonicky kontaktujte svojho praktického lekára, alebo  miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva : 
Trnava 0905 903 053, email: novykoronavirus@uvzsr.sk, prípadne infolinku 0800 221 234.

V prípade  akýchkoľvek otázok, dotazov, potrieb volajte Okresný úrad Piešťany : 033 7353 300 – 301.
Pokiaľ to bude v našej moci, určite vám ochotne pomôžeme.      

Upozornenie:
Pokyn na vykonávanie preventívnych opatrení v súvislosti so zmieneným ochorením  bude aktualizovaný podľa vývoja epidemiologickej situácie tak, ako doteraz, a to na základe odporúčaní a usmernení  : Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky,   hlavného hygienika Slovenskej republiky, vedúceho hygienika Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky a všetkých ďalších relevantných inštitúcií.

 

Úradné hodiny - dočasne platné
 Pondelok 08.00 - 11.00
 Utorok 08.00 - 11.00
 Streda 13.00 - 16.00
 Štvrtok 08.00 - 11.00
 Piatok 08.00 - 11.00
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy