Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Okresný úrad Poprad

OU Poprad

                                              

OZNAMY

 

Okresný úrad Poprad oznamuje širokej verejnosti, že od 16.10.2017 bude vybavovať podania občanov v nových priestoroch Klientskeho centra a to v budove Okresného úradu Poprad na ulici Nábrežie Jána Pavla II. 16 v Poprade.

Odbory doposiaľ sídliace na Partizánskej ulici č. 680/97 (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odbor starostlivosti o životné prostredie) sú od 16.10.2017 presťahované            na novú adresu  a to Nábrežie Jána Pavla II. 16 v Poprade.

 

 

Okresný úrad Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne

 od 09.10. - 13.10.2017

bude prebiehať sťahovanie odboru starostlivosti o životné prostredie sídliaceho na Ulici Partizánska 690/87 v Poprade do nových priestorov.

 Príjem žiadostí - Partizánska 690/87, prízemie, kancelária č. 4

Od 16.10.2017 (pondelok) bude odbor starostlivosti o životné prostredie prístupný občanom v nových priestoroch a to v budove Okresného úradu Poprad na ulici Nábrežie Jána Pavla II. 16.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Okresný úrad Poprad - podateľňa

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160217

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

Ing. Martina Suchá

vedúca odboru
Telefón 052/7160253

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

JUDr. Ladislav Maličký

vedúci odboru
Telefón 052/7160271

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

Ing. Eva Stašová

vedúca odboru
Telefón 052/7160291

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

Ing. Dušan Hvalčák

vedúci odboru
Telefón 052/7160255

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7896862
Fax 052/7896861

Ing. Tomáš Pix

vedúci odboru
Telefón 052/7896861

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7871921
Fax 052/7871924

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
Telefón 052/7871920

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962
Fax 052/7883067

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru
Telefón 052/7879962

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818711
Fax 055/7725019

Ing. Viera Spišiaková

vedúca odboru
Telefón 052/2818702

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy