Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2018, Štvrtok
 

Okresný úrad Poprad

 

 Budova_OU_Poprad                                             

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Okresný úrad Poprad - podateľňa

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160217

 

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

Ing. Martina Suchá

vedúca odboru
Telefón 052/7160253

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

JUDr. Ladislav Maličký

vedúci odboru
Telefón 052/7160271

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

Ing. Eva Stašová

vedúca odboru
Telefón 052/7160291

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

Ing. Dušan Hvalčák

vedúci odboru
Telefón 052/7160255

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2902021, 052/2902034, 052/2902038

Ing. Tomáš Pix

vedúci odboru
Telefón 052/7721500

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7871921

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
Telefón 052/7871920

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru
Telefón 052/7879962

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818711
Fax 055/7725019

Ing. Viera Spišiaková

vedúca odboru
Telefón 052/2818702

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy