Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Okresný úrad Poprad

 

 Budova_OU_Poprad                                             

               

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Podateľňa - klientske centrum

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/290 20 35, 052/7160 217

 

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2902021, 052/2902034, 052/2902038

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7871921

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818711
Fax 055/7725019

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy