Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2017, Nedeľa
 

Okresný úrad Poprad

OU Poprad

 

OZNAM 

 

OKRESNÝ ÚRAD POPRAD oznamuje širokej verejnosti, že v termíne 

od 12.06. - 16.06.2017

bude prebiehať sťahovanie katastrálneho odboru sídliaceho na ulici Joliota Curie 3 v Poprade do nových priestorov.

Dňa 16.06.2017 (piatok) nebude katastrálny odbor v prevádzke a teda ani poskytovať služby pre občanov.

 Od 19.06.2017 (pondelok) bude katastrálny odbor OKRESNÉHO ÚRADU POPRAD prístupný občanom v nových priestoroch a to v budove OKRESNÉHO ÚRADU POPRAD na ulici Nábrežie Jána Pavla II. 16 (vchod od obchodného domu Prior).

                                                  

    Ďakujeme za pochopenie

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Okresný úrad Poprad - podateľňa

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160217

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

Ing. Martina Suchá

vedúca odboru
Telefón 052/7160253

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

JUDr. Ladislav Maličký

vedúci odboru
Telefón 052/7160271

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

Ing. Eva Stašová

vedúca odboru
Telefón 052/7160291

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

Ing. Marián Hoško

vedúci odboru
Telefón 052/7160255

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7896862
Fax 052/7896861

Ing. Tomáš Pix

vedúci odboru
Telefón 052/7896861

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7871921
Fax 052/7871924

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
Telefón 052/7871920

Pozemkový a lesný odbor

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7879962
Fax 052/7883067

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru
Telefón 052/7879962

Katastrálny odbor

Currie č. 3, 058 01 Poprad
Telefón 052/2818711
Fax 055/7725019

Ing. Viera Spišiaková

vedúca odboru
Telefón 052/2818702

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy