Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2017, Sobota
 

Okresný úrad Poprad

OU Poprad

                                                           

OZNAM

 

Okresný úrad Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne

 od 04.09. - 07.09.2017

bude prebiehať sťahovanie pozemkového a lesného odboru sídliaceho na Ulici Partizánska 690/87 v Poprade do nových priestorov.

Dňa 07.09.2017 (štvrtok) nebude pozemkový a lesný odbor v prevádzke a teda nebude poskytovať služby pre občanov.

Od 08.09.2017 (piatok) bude pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Poprad prístupný občanom v nových priestoroch a to v budove Okresného úradu Poprad na ulici Nábrežie Jána Pavla II. 16 (bočný vchod od Katolíckej univerzity).

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Okresný úrad Poprad - podateľňa

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160217

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

Ing. Martina Suchá

vedúca odboru
Telefón 052/7160253

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

JUDr. Ladislav Maličký

vedúci odboru
Telefón 052/7160271

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

Ing. Eva Stašová

vedúca odboru
Telefón 052/7160291

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

Ing. Dušan Hvalčák

vedúci odboru
Telefón 052/7160255

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7896862
Fax 052/7896861

Ing. Tomáš Pix

vedúci odboru
Telefón 052/7896861

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7871921
Fax 052/7871924

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
Telefón 052/7871920

Pozemkový a lesný odbor

Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Telefón 052/7879962
Fax 052/7883067

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru
Telefón 052/7879962

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16 Poprad, 058 44
Telefón 052/2818711
Fax 055/7725019

Ing. Viera Spišiaková

vedúca odboru
Telefón 052/2818702

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy