Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Okresný úrad Poprad

 

 Budova_OU_Poprad                                                         

Od 1. 10. 2020 platí nová webová stránka Okresného úradu Poprad - Nová webová stránka

 

Prednosta

Dr. Jozef Bednár

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Dr. Jozef Bednár

Telefón 052/7721704

Podateľňa - klientske centrum

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/290 20 35, 052/7160 217

 

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

 

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

 

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2902021, 052/2902034, 052/2902038

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7871921

 

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962

 

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818795
Fax 055/7725019

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy