Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2016, Štvrtok
 

Okresný úrad Prešov, sídlo úradu a kontakty

Sídlo úradu

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Mgr. Emil Chlapeček, prednosta

Telefón 051/708 22 01
Fax 051/708 22 27

Odbory umiestnené v sídle úradu :

  • Organizačný odbor
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor krízového riadenia
  • Odbor výstavby a bytovej politiky
  • Obor opravných prostriedkov
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Telefón 051/7462707
Fax 051/7462700

Majetkovoprávny odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485948

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Katastrálny odbor

Konštantínova 6
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573