Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. február 2016, Nedeľa
 

Okresný úrad Prešov, sídlo úradu a kontakty

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - marec 2016

Okresný úrad Prešov oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie
prednostovi Okresného úradu Prešov je prednosta.po@minv.sk

Sídlo úradu

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Mgr. Emil Chlapeček, prednosta

Telefón 051/708 22 01
Fax 051/708 22 27

Odbory umiestnené v sídle úradu :

  • Organizačný odbor
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor krízového riadenia
  • Majetkoprávny odbor
  • Odbor výstavby a bytovej politiky
  • Obor opravných prostriedkov 

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Telefón 051/7462707
Fax 051/7462700

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie mieru 2
Telefón 051/7465888
Fax 051/7465880

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 2
Telefón 051/4881201
Fax 051/4881232

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Katastrálny odbor

Konštantínova 6
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

 

 
 
[Copyright]