Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2019, Nedeľa
 

Okresný úrad - Púchov

Sídlo úradu

Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Telefón 042 / 4384362

Prednosta: Ing. Milan Štrbák

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 4384362

Štátnu správu pre okres Púchov vykonáva Okresný úrad Považská Bystrica týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Budova OÚ Púchov

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie

od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018

bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.