Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresný úrad Revúca

Okresný úrad Revúca - podateľňa

Komenského 1237/40, 050 01 Revúca
Telefón 0961 67 2901

Prednosta: Ing. Igor Škvarla

č.kanc. 209, Komenského 1237/40, 050 01 Revúca
Telefón 0961 67 2900, 0905 908 599

 

Úradné hodiny:

P, U, Š: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 17,00; Pi: 08,00 - 14,00

 

P O Z O R  ! ! !

Na základe opatrenia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  u p o z o r ň u j e m e  občanov, že do všetkých priestorov okresného úradu je dovolené vstupovať len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. Klienti sa budú vybavovať len vo vyhradených priestoroch s dodržaním počtu osôb na m2.

U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike (PDF, 359 kB) (PDF, 359 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 29.09.2020 (PDF, 114 kB) (PDF, 114 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 30.09.2020 (PDF, 145 kB) (PDF, 145 kB)

 

Úradné hodiny klientskych centier:

  Pondelok

  08.00 – 15.00

  Utorok

  08.00 – 15.00

  Streda

  08.00 – 17.00

  Štvrtok

  08.00 – 15.00

  Piatok

  08.00 – 14.00

Štátnu správu pre okres Revúca vykonáva Okresný úrad Rimavská Sobota týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania - v Revúcej,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - v Revúcej,
  • odbor pozemkový a lesný - v Revúcej,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - v Revúcej.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy