Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Okresný úrad Rožňava

Sídlo úradu

Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Telefón 058/7322394
Fax 058/7322115

 

Prednosta:

Ing. Robert Anna

Špitálska 3, Rožňava
Telefón 058/7322394; +421948862085
Fax 058/7321115

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 15.05.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 20.05.2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.  Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

 

 

                                   

    Počet prístupov na stránku: 81757

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy