Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2017, Sobota
 

Okresný úrad Ružomberok

Sídlo úradu

Dončova 11, Ružomberok
Sídlo Okresného úradu Ružomberok

 

 

PaedDr.Anna Paráková

prednosta úradu
Telefón 044/4300905
Fax 044/4322871
 

 

 

 

 

 

Námestie A.Hlinku 74, Ružomberok:

Okresný úrad Ružomberok - Katastrálny odbor

Okresný úrad Ružomberok -  Odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Ružomberok - Pozemkový a lesný odbor

 

A. Bernoláka 25, Ružomberok:

Okresný úrad Ružomberok - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky 2016

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016). Adresa na doručenie elektronických oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie: prednosta.rk@minv.sk