Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2018, Streda
 

Okresný úrad Ružomberok

Sídlo úradu

Dončova 11, Ružomberok
Telefón 044/4300905
Sídlo Okresného úradu Ružomberok

 

 

PaedDr.Anna Paráková

prednosta úradu
Telefón 044/4300905
Fax 044/4322871
 

 

 

 

 

 

Námestie A.Hlinku 74, Ružomberok:

Okresný úrad Ružomberok - Katastrálny odbor

Okresný úrad Ružomberok -  Odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Ružomberok - Pozemkový a lesný odbor

 

A. Bernoláka 25, Ružomberok:

Okresný úrad Ružomberok - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky 2016

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016). Adresa na doručenie elektronických oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie: prednosta.rk@minv.sk