Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. apríl 2020, piatok
 

Okresný úrad Sabinov

 

Klientske centrá a oddelenia dokladov  MV SR budú v stredu 8. 4. a vo štvrtok 9. 4. 2020 zatvorené     Celá tlačová správa

Do klientskych centier len s rúškami !              Celá tlačová správa

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier sa od 1. apríla 2020  upravujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň okrem stredy, v stredu od 13. h do 16. h.

Celá tlačová správa

 

Sídlo výkonu práce : Námestie slobody 85, Sabinov

 

 Prednosta:

Ing. Ján Baňas

Telefón 051/4880335
Fax 051/4480361
                                      

Organizačný odbor :

Mária Visocká

sekretariát prednostu
Telefón 051/4880301
Fax 051/4880361
                                         

Odbor krízového riadenia :

Ing. Amália Šoltysová

vedúca odboru
Telefón 051/4880324

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie :

Ing. Stanislav Girášek

vedúci odboru
Telefón 051/4880334

 

Katastrálny odbor :

Ing. Vladimír Dujava

vedúci odboru
Telefón 051/2818762

 

Klientske centrum

Pracovisko č. 1 a 2

OR PZ Prešov, Okresný dopravný inšpektorát

0961 80 5704

0961 80 5705

Pracovisko č. 3,4,5

OR PZ Prešov, Oddelenie dokladov

0961 80 5701

0961 80 5702

0961 80 5703

Pracovisko č. 6

Pokladňa

0961 80 5710

Pracovisko č. 7

Odbor živnostenského podnikania

0961 80 5706

Pracovisko č. 8

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

0961 80 5707

Pracovisko č. 9

Odbor starostlivosti o životné prostredie

0961 80 5708

Pracovisko č. 10

Pozemkový a lesný odbor

0961 80 5711

Pracovisko č. 11 a 12

Kataster – podateľňa

051/281 8765

051/281 8771

Pracovisko č. 13 a 14

Kataster – poskytovanie informácií

051/281 8766

Štátnu správu pre okres Sabinov vykonáva Okresný úrad Prešov  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.