Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Senec

Sídlo úradu

Hurbanova 21, Senec

PhDr. Martin Doboš

prednosta
Telefón 02/40202410
Fax 02/40202436

Klientske centrum

Telefón 02 / 35 00 42 32

Informátor

Telefón 02 / 40 20 24 12

Katastrálny odbor

Telefón 02 / 20 81 69 61

Call centrum MV SR

(pondelok - piatok, 8:00 - 18:00 hod)
bezplatná linka
Telefón 0800 222 222

 

 V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna práva) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov. Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra sa poskytujú tieto úkony uvedené v priloženom letáku (PDF, 167 kB). (Leták v maďarskom jazyku (PDF, 2 MB))  

 

PROSÍME OBČANOV, ABY ZVÁŽILI NUTNOSŤ NÁVŠTEVY KLIENTSKEHO CENTRA OKRESNÉHO    ÚRADU SENEC, Z DÔVODU PREVENTÍVNEHO OPATRENIA PRED ŠÍRENÍM RESPIRAČNÉHO OCHORENIA VYVOLANÉHO NOVÝM KORONAVÍRUSOM COVID-19.

 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

 

                               ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OD 01.04.2020 

Budova Okresného úradu Senec je pre klientov otvorená od 8:00 hod. (okrem stredy)

Úradné hodiny

Klientske centrum

Pondelok

 8:00 – 11:00

Utorok

 8:00 – 11:00

Streda

13:00 – 16:00

Štvrtok

8:00 – 11:00

Piatok

8:00 – 11:00

 

Oddelenie dopravných evidencií

 Oddelenie dokladov

Pondelok

8:00 – 11.00

Utorok

8:00 – 11.00

Streda

13:00 – 16:00

Štvrtok

8:00 – 11:00

Piatok

8:00 – 11:00

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy